Stavebné rozpočty

Neoddeliteľnou súčasťou nášho portfólia je stavebné cenárstvo. Máme skúsenosti s tvorbou rozpočtov pre rôzne typy pozemných a dopravných stavieb, ich úpravy a rekonštrukcie.