Energetické certifikáty

Energetický certifikát je nevyhnutnou súčasťou podkladov ku kolaudácii a vystavuje sa až po postavení rodinného domu. Obráťte sa na nás a skolaudujte bez zbytočného zdržania. Ponúkame Vám kvalitné a rýchle vypracovanie energetického certifikátu za prijateľnú cenu. Máme skúsenosti s jednoduchými ale aj náročnými objektami.

Kedy je energetický certifikát potrebný?

Povinnosť energetickej certifikácie ukladá zákon č.555/2005 o energetickej hospodárnosti budov v zmysle zákona č. 300/2012:

  • pri predaji alebo prenájme,
  • pri dokončení novej budovy,
  • pri významnej obnove existujúcej budovy,
  • pre verejné budovy.

Niektoré budovy sú oslobodené od povinnosti mať energetický certifikát:

  • budovy s úžitkovou plochou menšou ako 50m2,
  • budovy užívané menej ako 4 mesiace v roku,
  • dočasné budovy (s plánovaným časom užívania menej ako dva roky),
  • historické budovy, kostoly a niektoré iné špecifické objekty.

Čo potrebujem na vyhotovenie energetického certifikátu?

Energetický certifikát sa vydáva až po postavení budovy a vypracuváva sa na základe skutkového stavu zisteného pri obhliadke. Tento je dokladovaný fotografiami z miesta. Je nevyhnutné, aby bol v čase obhliadky na mieste zdroj tepla a teplej vody ako aj vykurovacie telesá. Je potrebné si pripraviť aj projektovú dokumentáciu (aspoň časť Architektúra) k nahliadnutiu.


Referencie