prev next
 • Dopravné stavby
  Dopravné stavby Projekty železničných tratí, staníc a priemyselných vlečiek
 • Energetické certifikáty
  Energetické certifikáty Energetické audity, certifikáty a projektové energetické hodnotenia budov
 • Ekologické riešenia budov
  Ekologické riešenia budov Projekty domov v nízkoenergetickom, ultranízkoenergetickom a pasívnom štandarde
 • Pozemné stavby
  Pozemné stavby Projekty pozemných stavieb od jednoduchých bungalovov po viacpodlažné objekty

O nás

Projekčný ateliér mprojekty tvoria projektanti s niekoľkoročnými skúsenosťami s projektami pozemných a dopravných stavieb vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie na Slovensku i v zahraničí.

V oblasti pozemných stavieb sa zameriavame na individuálne projekty rodinných domov v nízkoenergetickom, ultranízkoenergetickom a pasívnom štandarde. Okrem konvenčných murovaných stavieb ponúkame aj projekty drevostavieb. V maximálnej možnej miere zapájame do projektov inovácie, či už v oblasti stavebných materiálov alebo v oblasti techniky vnútorného prostredia s ohľadom na životné prostredie. 

Od roku 2011 sa venujeme energetickej certifikácii budov, čo umožnilo bližšie zoznámenie s bežnými nedostatkami v projektovej dokumentácii a následnými ťažkosťami v realizácii. V portfóliu máme aj ekonomickú optimalizáciu použitých stavebných materiálov či výpočet návratnosti investície do alternatívnych zdrojov energie, ktoré sú samozrejmou súčasťou každého individuálneho projektu rodinného domu.

V oblasti dopravných stavieb sú našou hlavnou doménou koľajové stavby, kde disponujeme skúsenosťami z prostredia Železníc Slovenskej republiky aj zo zahraničia. Venujeme sa tiež projektovaniu železničných vlečiek pre priemysel. Máme tiež skúsenosti s projektami pozemných komunikácií, najmä príjazdových komunikácií a spevnených plôch.

Neoddeliteľnou súčasťou nášho portfólia je stavebné cenárstvo. Vypracovali sme desiatky rozpočtov pre rôzne typy stavieb, ich úpravy a rekonštrukcie.

V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.Referencie

prev next
 • Železničná stanica Martin
 • Železničná stanica Martin
 • Azerbajdžan