projekčný ateliér mprojekty

kontaktujte nás na mprojekty@mprojekty.sk

prev next
  • rodinné domy
    rodinné domy projekty rodinných domov od jednoduchých bungalovov po viacpodlažné objekty
  • ekologické riešenia budov
    ekologické riešenia budov projekty domov v nízkoenergetickom, ultranízkoenergetickom a pasívnom štandarde
  • dopravné stavby
    dopravné stavby projekty železničných tratí a pozemných komunikácií

O nás

Projekčný ateliér mprojekty tvorí tím projektantov pôsobiacich najmä v Žiline a okolí. Máme niekoľkoročné skúsenosti s projektami pozemných a dopravných stavieb vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie. 


V oblasti pozemných stavieb sa zameriavame na individuálne projekty rodinných domov v nízkoenergetickom, ultranízkoenergetickom a pasívnom štandarde. Okrem konvenčných murovaných stavieb ponúkame aj projekty drevostavieb. V maximálnej možnej miere zapájame do projektov inovácie, či už v oblasti stavebných materiálov alebo v oblasti techniky vnútorného prostredia s ohľadom na životné prostredie. 


Od roku 2011 sa venujeme energetickej certifikácii budov, čo umožnilo bližšie zoznámenie s bežnými nedostatkami v projektovej dokumentácii a následnými ťažkosťami v realizácii. Ako jeden z mála ateliérov máme v portfóliu aj ekonomickú optimalizáciu použitých stavebných materiálov či výpočet návratnosti investície do alternatívnych zdrojov energie, ktoré sú samozrejmou súčasťou každého individuálneho projektu rodinného domu.


V oblasti dopravných stavieb sú našou hlavnou doménou koľajové stavby všetkých druhov, kde disponujeme skúsenosťami z prostredia Železníc Slovenskej republiky, participovali sme aj na projektoch na "širokom" rozchode. Venujeme sa tiež projektovaniu pozemných komunikácii, parkovísk a spevnených plôch.


Neoddeliteľnou súčasťou nášho portfólia je stavebné cenárstvo a projektové energetické hodnotenie. Máme skúsenosti s tvorbou rozpočtov pre rôzne typy stavieb, ich úpravy a rekonštrukcie.Blog

Energetický certifikát. A načo je to vlastne dobré?


Moderné drevostavby - ako pristupovať k protipožiarnej bezpečnosti?