Dopravné stavby

V oblasti dopravných stavieb sú našou hlavnou doménou koľajové stavby, kde disponujeme skúsenosťami z prostredia Železníc Slovenskej republiky aj zo zahraničia. Venujeme sa projektovaniu železničných tratí, staníc a súvisiacich objektov a taktiež projektom na železničných vlečkách priemyselných objektov.

Projektujeme tiež pozemné komunikácie - najmä príjazdové komunikácie a spevnené plochy.


Referencie