projekčný ateliér mprojekty

kontaktujte nás na mprojekty@mprojekty.sk

Dopravné stavby

V oblasti dopravných stavieb sú našou hlavnou doménou koľajové stavby všetkých druhov, kde disponujeme skúsenosťami z prostredia Železníc Slovenskej republiky, participujeme však najmä na projektoch na "širokom" rozchode. Venujeme sa tiež projektovaniu pozemných komunikácii, parkovísk a spevnených plôch.

Referencie