projekčný ateliér mprojekty

kontaktujte nás na mprojekty@mprojekty.sk

Rozpočty

Neoddeliteľnou súčasťou nášho portfólia je stavebné cenárstvo. Máme skúsenosti s tvorbou rozpočtov pre rôzne typy stavieb, ich úpravy a rekonštrukcie.