projekčný ateliér mprojekty

kontaktujte nás na mprojekty@mprojekty.sk

Projekt obnovy bytového domu

V prvom kroku je dôležité rozhodnúť sa, že sa začne s obnovou a približne v akom rozsahu. Potom by mal nasledovať výber projektanta, ktorý zhodnotí stav jednotlivých konštrukcií a pomôže Vám určiť optimálny rozsah rekonštrukcie konkrétne pre váš bytový dom. Na základe konečného rozsahu obnovy a predbežného výberu financovania následne možno pristúpiť k samotnej tvorbe projektu. 

projekt sanácie bytového domu

S čím vám vieme pomôcť?

 • zhodnotenie fyzického stavu konštrukcií a výber optimálneho riešenia, prípadne zostavenie poradia dôležitostí jednotlivých prác na dome
 • spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie obnovy bytového domu podľa požiadaviek (ŠFRB, komerčný úver...)
 • spracovanie grafického návrhu fasády
 • spracovanie projektového energetického hodnotenia alebo tepelnotechnického posúdenia
 • spracovanie výkazu výmer a kontrolného rozpočtu
 • optimálne nastavenie a prepočet hrúbky zateplenia
 • spracovanie príloh vyplývajúcich z projektovej dokumentácie: Sumarizácia TTP, Vyjadrenie projektanta k systémovej poruch Výpočet zatepľovanej plochy, Odborný posudok, Evidenčný list systémových porúch...
 • individuálne zdôvodnenie špecifík použitých riešení, ktoré sa môžu niekedy vyskytnúť
 • spracovanie energetického certifikátu ku kolaudácii
 • predstavenie projektu rekonštrukcie na domovej schôdzi
 • pomoc pri zhodnocovaní cenových ponúk pri výbere zhotoviteľa

projekt zateplenia bytového domu

Možnosti financovania obnovy bytového domu

financovanie obnovy bytoveho domu

„Z vlastného vrecka“

Ideálny stav, kedy má bytový dom vo fonde opráv našetrenú dostatočnú sumu na to, aby mohol začať s obnovou. Pri obnove stačí splniť minimálne požiadavky stanovené Stavebnom zákone. Nevýhodou tohto rozhodnutia je, že ak bytový dom nemá dostatok financií, začiatok obnovy sa zbytočne odsúva a fyzický stav domu sa zhoršuje, čo môže do budúcnosti obnovu predražiť.


Úver zo ŠFRB

Úver na maximálne 20 rokov, pri ktorom možno získať úrok 0 – 2%.

Pri splnení podmienok je možné získať veľmi výhodný úver s 0% úrokom. Čerpať úver pri obnove môžu pri splnení podmienok aj jednotliví vlastníci bytov na výmenu okien ich bytu, pričom splátka za nové okná sa im rozloží rovnomerne na celú dobu splácania úveru. Nevýhodou je množstvo príloh, ktoré musí bytový dom k žiadosti o úver predložiť. Rovnako musia byť pri rekonštrukcii splnené všetky podmienky, ktoré ukladá Zákon o ŠFRB.


Komerčný úver

V prípade, že z nejakého dôvodu nie je možné alebo výhodné žiadať o úver zo ŠFRB, existuje na trhu množstvo finančných produktov, ktoré sú priamo určené na obnovu bytových domov. Ich nevýhodou je vyššia úroková sadzba – 2,5 – 7 %. Výhodou je však opäť možnosť pri obnove splniť len minimálne požiadavky stanovené Stavebným zákonom, rovnako ako pri financovaní „z vlastného vrecka“.


Kombináciou možností

Pri financovaní obnovy je možné využiť aj ľubovoľnú kombináciu predchádzajúcich možností. Vhodný výber financovania je vždy individuálny podľa Vašich konkrétnych požiadaviek a potrieb.

projekt obnovy bytového domu pre ŠFRB

Projekt obnovy bytového domu pre ŠFRB

Vzhľadom na výhodné podmienky pri financovaní obnovy najmä väčších bytových domov je jedným z najobľúbenejších financovanie prostredníctvom ŠFRB.

Projektová dokumentácia obnovy bytového domu pre ŠFRB má svoje špecifiká, na ktoré je potrebné pri jej tvorbe myslieť. Takto zabránite zbytočným prieťahom pri schvaľovaní úveru. 

Projekt rekonštrukcie bytového domu

Na aké činnosti možno získať podporu zo ŠFRB?

 • zateplenie rodinného domu
 • zateplenie bytového domu
 • výmena alebo modernizácia výťahu
 • výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, tepla a vzduchotechniky v bytovom dome
 • vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome
 • iná modernizácia bytového domu